Quảng Ninh duyệt điều chỉnh qui hoạch phân khu Khu vực Cái Rồng hơn 2.800 ha

Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng có diện tích nghiên cứu khoảng 2.810 ha. Trong đó, đất xây dựng đô thị khoảng 2.065,8 ha, chiếm 73,5%.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng, Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo Quyết định này, khu vực nghiên cứu qui hoạch thuộc địa giới hành chính của thị trấn Cái Rồng và các xã Hạ Long, Đông Xá, Van Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Về ranh giới, phía Đông giáp biển; phía Tây giáp luồng Cửa Ông; phía Nam giáp Khu bán đảo Cổng chào và luồng Cửa Ông; phía Tây Bắc giáp khu vực đồi núi đảo Cái Bầu, phía Bắc giáp vụng cửa Cái Bầu.

Diện tích nghiên cứu qui hoạch khoảng 2.810 ha. Trong đó, diện tích thuộc thị trấn Cái Rồng khoảng 260 ha; xã Hạ Long khoảng 1.589 ha; xã Đông Xá khoảng 916 ha; xã Vạn Yên khoảng 45 ha.

Quảng Ninh duyệt điều chỉnh qui hoạch phân khu Khu vực Cái Rồng hơn 2.800 ha - Ảnh 1.
Cảng Cái Rồng nằm ở phía đông thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, nhìn ra vịnh Bái Tử Long và cách thành phố Hạ Long khoảng 50 km. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Về tính chất, Khu vực Cái Rồng là trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, dịch vụ du lịch và văn hóa của Khu kinh tế Vân Đồn. Qui hoạch khu vực theo mô hình đô thị sinh thái, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Về qui mô dân số, dự báo dân số thường trú khoảng 90.000 người, dân số qui đổi khoảng 37.000 người. Về nhu cầu sử dụng đất, diện tích tự nhiên khoảng 2.810 ha, diện tích đất xây dựng khoảng 2.000 – 2.100 ha.

Về tổ chức không gian tổng thể, xây dựng khu vực Cái Rồng trở thành khu đô thị tập trung với hệ thống hiện đại, gắn kết mềm mại với hệ sinh thái vịnh Bái Tử Long; phát triển khu vực Cái Rồng trở thành trung tâm dịch vụ công cộng trọng tâm của Khu kinh tế Vân Đồn.

Phát triển các khu đô thị chức năng hỗn hợp, ưu tiên cho phát triển dịch vụ, chuyển giao công nghệ, văn phòng làm việc và dịch vụ du lịch. Bố trí 5 khu vực chức năng với 7 đơn vị ở mới có hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ.

Khu vực Cái Rồng được phân chia thành 5 khu vực chức năng gồm: Khu 1 – Khu dân cư mới và dịch vụ thương mại với qui mô khoảng 527,6 ha, dân số khoảng 10.000 – 23.000 người, tầng cao tối đa khoảng 40 tầng, mật độ xây dựng trung bình khoảng 50%.

Khu 2 – Trung tâm thương mại và hỗ trợ du lịch với qui mô khoảng 311 ha, dân số khoảng 18.000 – 26.000 người; tầng cao tối đa khoảng 30 tầng; mật độ xây dựng trung bình khoảng 40%.

Khu 3 – Trung tâm đô thị hiện hữu với qui mô khoảng 467,4 ha, dân số khoảng 17,000 – 24.000 người, tầng cao tối đa khoảng 30 tầng, mật độ xây dựng trung bình khoảng 50%.

Khu 4 – Trung tâm văn hóa, TDTT với qui mô khoảng 578,4 ha, dân số khoảng 22.000 – 31.000 người; tầng cao tối đa khoảng 50 tầng; mật độ xây dựng trung bình khoảng 40%.

Khu 5 – Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với qui mô khoảng 895,5 ha, dân số khoảng 16.000 – 23.000 người; tầng cao tối đa khoảng 90 tầng; mật độ xây dựng trung bình khoảng 30%.

Khu vực ven biển bố trí chức năng chủ yếu dành cho dịch vụ du lịch bao gồm các công trình khách sạn, resort, nhà hàng, các công trình dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ hỗ trợ khác.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản lí Khu kinh tế Vân Đồn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai qui hoạch, cắm mốc…; quản lí giám sát việc xây dựng các dự án, công trình theo qui hoạch được duyệt; cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai phép, xây dựng không tuân theo qui hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, Ban Quản lí Khu kinh tế Vân Đồn phối hợp UBND huyện Vân Đồn triển khai thực hiện việc tổ chức lập, phê duyệt qui hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hoặc qui chế quản lí đối với các khu chức năng, các dự án đảm bảo phù hợp với qui hoạch phân khu được phê duyệt (sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm hoặc ranh giới nghiên cứu).

Trước đó, tháng 1/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu vực Cái Rồng, khu Kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, khu vực qui hoạch có phía Đông giáp biển; phía Tây giáp luồng Cửa Ông; phía Nam giáp biển; phía Bắc giáp khu vực đồi núi đảo Cái Bầu giới hạn bởi các điểm M1, M2,… M41.

Diện tích nghiên cứu qui hoạch khoảng 2.810 ha. Trong đó, diện tích thuộc thị trấn Cái Rồng khoảng 249,7 ha; xã Hạ Long khoảng 1.618,3 ha; xã Đông Xá khoảng 894,5 ha; xã Vạn Yên khoảng 47 ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0988.982.666