Sớm phê duyệt cụm công nghiệp ở Vân Đồn

Với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội như hiện nay của huyện Vân Đồn, cử tri của địa phương đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương triển khai đầu tư cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện, qua đó tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Hiện nay trên địa bàn huyện Vân Đồn đang có những cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nằm xen lẫn trong khu dân cư, nhiều cơ sở muốn mở rộng sản xuất cũng gặp phải khó khăn do vướng mặt bằng. Vì vậy, việc tỉnh sớm cho chủ trương triển khai đầu tư CCN là rất cần thiết.

Phối cảnh điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn.
Phối cảnh điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn.

Trước đây khi chưa điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thì huyện Vân Đồn không có CCN. Theo đó để triển khai đầu tư CCN trên địa bàn huyện, phải bổ sung vào quy hoạch phát triển CCN theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN. Sau khi cụm công nghiệp Vân Đồn được bổ sung vào quy hoạch phát triển CCN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì thống nhất với Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) và các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tháng 2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 tại Quyết định số 266/QĐ-TTg, theo đó bố trí CCN khoảng 50ha tại khu vực Nam sân bay Vân Đồn. Tiếp đến ngày 6/4/2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có thông báo đồng ý chủ trương bổ sung cụm công nghiệp Vân Đồn tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời giao Sở TN&MT rà soát cập nhật, bổ sung diện tích cụm công nghiệp Vân Đồn vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vân Đồn, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trên cơ sở quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vân Đồn được duyệt, huyện Vân Đồn đã hoàn thiện hồ sơ, trình bổ sung CCN Vân Đồn, thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết vào quy hoạch phát triển CCN tỉnh giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng xây dựng CCN Vân Đồn có tính chất hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, trình Sở Công Thương thẩm định, báo cáo UBND tỉnh. Mới đây ngày 28/5/2020 UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh gửi Bộ TN&MT.

Khu trung tâm xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.
Khu trung tâm xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.

Được biết, đến thời điểm hiện nay Bộ TN&MT đã có văn bản báo cáo Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh. Sau khi được Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT, các sở, ngành có liên quan và huyện Vân Đồn triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc bổ sung CCN Vân Đồn vào quy hoạch CCN và xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc thành lập và triển khai các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Vân Đồn trong thời gian sớm nhất. Dự kiến phê duyệt quyết định CCN Vân Đồn trong giai đoạn 2020-2021.

Có thể nói, những chủ trương và giải pháp thu hút đầu tư nói chung, thu hút đầu tư phát triển các CCN nói riêng đang cho thấy sự đúng hướng. Việc sớm phê duyệt CCN Vân Đồn sẽ góp phần để Vân Đồn có thêm yếu tố phát triển bứt phá, xứng đáng là một KKT phát triển năng động của tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0988.982.666